úterý 6. srpna 2013

Fany I. - superstar?


"Pokud je někdo gay a hledá Boha a má dobrou vůli, kdo jsem já, abych ho soudil?"
Jorge Mario Bergoglio (toho času František I., bydliště: Vatikán)


Asi jste tohle prohlášení také zaznamenali, možná i poměrný humbuk (tady, tady, tady nebo třeba zde, zde a Respekt tu), který se kolem tohoto na první dobrou značně posunutého vyjádření na adresu homosexuálně orientovaných jednotlivců strhl. 
Je sice pravda, že Fany působí celkem sympaticky (Fanoušek je fanouškem fotbalu, ups), ale jeho prohlášení pořád ještě není nic moc k uznání, natož k pavlačové glorifikaci. Tak mi připadá i článek Petra Třešňáka z posledního vydání Respektu. Výčet pozoruhodných kroků je pozoruhodný jen ve světle nebo přesněji stínu všech předchozích svatých otců (a matek). Nicméně vyjadřovat respekt někomu za to, že konečně začne být k určité skupině lidí trošičku shovívavější, připomíná aktivní účastenství v teroristických akcích následované veřejným prohlášením, že by se to dělat nemělo, protože to je špatné
Stejně podstatné jako to, co František říká, je i to, co neříká. Téměř se vyhýbá tématům, jako je rodina, sexualita nebo antikoncepce. Právě obsese sexualitou způsobila, že katolická církev v posledních dekádách působila navenek především jako skanzen zkostnatělých morálních dogmat. Ačkoli je František sám spíše konzervativní, dobře pochopil, že je čas na změnu důrazu.
Ach ano, to pan Třešňák vystihl přesně. Právě to, co papež neříká, čemu se nevěnuje, je velmi podstatné. Obsese sexualitou je katolické církvi inherentní a jinak tomu ani být nemůže. Od dědičného hříchu, přes Lotův příkaz ke znásilnění vlastních dcer na místo andělů až třeba po neposkvrněné početí, je (nejen) katolická církev sexem zcela posedlá, nikoliv tedy jen zdánlivě. A církev je skanzenem zkostnatělých dogmat a rozhodně nejen dogmat, přičemž Fanyho prohlášení na tom všem nic nemění. To samé platí v případě rodiny a antikoncepce, protože je otázka, k čemu se vlastně papež může nějak fundovaně vyjadřovat. Takže ono nevyjadřování je třeba spíše chápat jako zasloužené mlčení, které je výrazem základní slušnosti, když člověk danému tématu nemá co by věcného řekl. Jinou možnost, když už by se chtěl k oněm tématům vyjádřit, než se katolickými taky názory na rodinu a antikoncepci buď ztrapňovat nebo veřejně ohlásit, že je církev naprosto (stejně jako ve všech dalších oblastech) zcela nekompetentní a měla by se co nejrychleji rozpustit, totiž Frany I. nemá. S velikou rezervou bych bral i vyjádření, že
zatím není jasné, co vlastně chce nový papež v církvi doopravdy změnit. I v tomhle ohledu však jeho nástup působí nadějně. Pustil se do radikální očisty vatikánské banky, zapojené v minulosti do praní špinavých peněz. Opakované mluví o tom, že církev má být prostá, a celý letošní srpen si vyšetřil na promýšlení reforem.
Jediná změna de iure i de facto může v případě církve spočívat jedině v jejím zrušení, toho se ale dočkáme těžko. Nemám k dispozici informace, jak taková radikální očista vatikánské banky vypadá, nicméně pokud má být církev prostá, předpokládám, že se po letošním srpnu bude rychle stěhovat a vzdá se svých majetků. Proto chápu, že si na to papež vzal celý měsíc, jelikož logisticky to bude v případě takového kolosu vskutku oříšek. Na to, aby došel k jediné možné variantě reformy církve, tj. k jejímu zrušení, potřebuje maximálně několik hodin a to jeho duševní schopnosti ještě podceňuji.

Je pravda, že až na škraloup se svěcením žen, jsou papežovy postoje k homosexualitě a rozvedeným katolíkům liberálnější, ale pořád to je ostudně málo. Pokud je vyjádření o tom "kým je, aby soudil" tolik komentováno a pojímáno jako příjemné osvěžení, neměli bychom zapomínat na to, že traktování jednotlivců na základně sexuální orientace je pořád velmi nedůstojné, protože nikomu do sexuální orientace druhé osoby vůbec nic není a jejím zdůrazňováním se jen utužuje diskriminační rétorika svatého stolce.

Překvapuje mne, že vysvětlení papežova vyjádření jsou tak jednostranná. Ono může Františkovo vyjádření mít ale i poněkud jiný důvod, než "změnu důrazu" . Představte si to. Jste ve vedoucí pozici nejzločinnější organizace na světě jen několik měsíců, s prostředím se pořád ještě sžíváte a zároveň už jste zjistili, že koncentrace homosexuálů ve vašem okolí je poněkud vyšší. Tak je veřejně uklidníte, že nikoho takového nebudete soudit (rozuměj zbavovat se ho), tedy pokud bude mít dobrou vůli a hledat boha (kde asi?), ehm, jinak byste se taky mohli jednoho rána probudit bez podřízených.

Žádné komentáře:

Okomentovat