pondělí 29. července 2013

Gun Science

Michael Shermer je skeptik, popularizátor vědy, ateista a především zakladatel a vydavatel Skeptic magazine. Jeho knihu Believing Brain jsem předminulé prázdniny slupnul jako malinu, šíře jeho záběru je vcelku obdivuhodná, píše srozumitelně a zábavně.
V květnovém čísle Scientific American se objevil jeho kratší příspěvek o kontrole zbraní. Ať už jste zastánci regulace a zvyšování kontroly střelných zbraní nebo naopak, data a statistiky jsou neúprosné, byť výkonný více prezident LaPierre se může veřejně ztrapňovat dle libosti. Shermer jasně zastává pokud ne prohibiční stanovisko, tak alespoň silnější regulaci a opírá se přitom o data poskytovaná institucí Centers for Disease Control and Prevention. V USA tak bylo v roce 2010 střelnou zbraní usmrceno celkem 31,672 jedinců. Dle dosavadních průzkumů a predikce se toto číslo v roce 2011 vyšplhalo na hodnotu 32,163 zabití (viz graf)

K upřesnění a aktualizaci čísel Shermer využívá letos vyšlého titulu Reducing Gun Violence in America:
Informing Policy with Evidence and Analysis, což je sborník uspořádaný Danielem Websterem a Jonem Vernickem. Dle závěrů vyplývajících z uvedeného titulu Shermer konstatuje:

In addition to the 31,672 people killed by guns in 2010, another 73,505 were treated in hospital emergency rooms for nonfatal bullet wounds, and 337,960 nonfatal violent crimes were committed with guns. Of those 31,672 dead, 61 percent were suicides, and the vast majority of the rest were homicides by people who knew one another.
A o něco dále v souvislosti s pozitivními efekty regulace zbraní:
As an alternative to arming women against violent men, legislation can help: data show that in states that prohibit gun ownership by men who have received a domestic violence restraining order, gun-caused homicides of intimate female partners have been reduced by 25 percent.
Dle autora je tak mýtus, že hodní hoši dodržující pravidla by po zostření kontroly cirkulace zbraní skončili poslední (jelikož by skončili bez zbraní a ti zlí by jich měli plné pazoury), déle neudržitelný.

Shermer si v závěru dovolí ještě odcitovat autory zmiňované publikace, kdy jsou tito jednoznačně pro regulaci, dohled a kontrolu od místní úrovně, licencí prodejců, vytváření ze zákona povinného přehledu distribuce zbraní, stejně tak seznamu zbraní odcizených apod. Mají k tomu jednoduchý důvod zakotvený v evidenci - v těch státech, v nichž byla nastíněná opatření zavedena, se podařilo snížit disperzi nelegálně držených střelných zbraní o 64%.  Doporučení vyplývající z dílčích příspěvků ve zmíněném sborníku stojí za přečtení celé. Už jen proto, že vypovídají o aktuálním stavu nakládání se zbraněmi v soukromých rukách, což může na našince působit všelijak.

Pravidelná zpráva Centers for Disease Control and Prevention je dostupná online na webu této instituce.

Shermer, Michael, "Gun Science", Scientific American, Vol. 308, No. 5 (May 2013), p. 83. [PDF]
"Consensus Recommendations for Reforms to Federal Gun Policies", in: Webster, Daniel W. & Vernick, Jon S., Reducing Gun Violence in America. Informing Policy with Evidence and Analysis (The Johns Hopkins University Press, Baltimore: 2013), pp. 259 - 262. [PDF]

Žádné komentáře:

Okomentovat