čtvrtek 11. srpna 2011

Hrubě neinformovaný?


Diletant či diletantka pochází z italského dilettante (plural dilettanti) označuje :
  1. osobu zabývající se ze své záliby či zájmu něčím, pro co ona sama nemá odbornou průpravu, potřebné znalosti, dovednosti či praxi
  1. neodborníka, nedouka, samouka, povrchního znalce apod.


Povětšinou nemám žaludek a odvahu vyjadřovat se k názorům pomatenců, jimiž se vyznačuje okolí současného českého prezidenta - obvykle mi po přečtení jejich názorů v hlavě rezonuje zhruba následující: "Myslí to vážně? Myslí to vážně...Myslí to vážně!"  Samotný Václav Klaus je spolu s Petrem Hájkem a Ladislavem Jaklem takovým patetickým a směšným triem, že by stálo za uváženou, aby tito pánové měli vlastní televizní pořad, v němž by  se vyznávali ze svých bludů a keců podobně, jak tomu kdysi na veřejnoprávním programu bylo v případě dnes již legendární Katovny.

I když Klaus s Jaklem dokáží pořádně zaperlit a činí tak v pravidelných dávkách, na Hájka určitě nemají. Poslední jeho žvásty na adresu homosexuálů a Prague Pride jsou perfektní ukázkou jeho myšlenkových pochodů a diletantismu nejhrubšího zrna - podobně jako v případě jeho konspiračních vysvětlení událostí 11. září 2001 a Usámy Bin Ládina nebo jeho nechvalně proslulého vystoupení Nevím, jak vy, ale já z opice nepocházím, v rámci něhož označil Darwinovu evoluční teorii za "pomník vědeckého blouznění." Jeho poznámky směřující k homosexuálům se nedají označit jinak než jako after party shit.

Začíná se to parádně:

Máme jedinou ucelenou zprávu o vzniku světa, která je tady několik tisíc let. A to je Genesis. Darwinova teorie je vyvrácena zcela a jednoznačně vědeckými argumenty.

Jistě, a děti nosí čáp, že, Hájek?! Po tomto ničím nepodloženém, ba dokonce lživém tvrzení, které může vyslovit pouze člověk ignorující fakta nebo sedmilhář, přichází řada na "vyjednání pojmů", aby se vše následně o to více rozjelo. Je pravda, že ujasnění pojmů může často v jakékoli výměně názorů být jen ku prospěchu věci, je ovšem minimálně zvláštní, že Hájek toto zdůrazňuje pouze v případě pojmu deviace. Jímá mě podezření, že by si hájek měl udělat jasno v tom, co skutečně je obsahem evoluční teorie a termínu homosexualita. To jen tak na okraj. Situace je vzápětí jasnější, když začíná plést páté přes deváté a vyjadřuje strach ze "zmatení politických pojmů" - neopodstatněný strach z vyjádření názoru a preferencí určité skupiny obyvatelstva mu soukromě může nevyhovovat, to je však pouze jeho problém. Pokud mu někdo nebude nařizovat, aby sám mlčel, potlačoval své privátní preference apod., tak je vše v pořádku. Jestliže však blízký spolupracovník hlavy státu takto veřejně blouzní, není třeba se asi bavit o tom, co je nebezpečnější - jestli šíření kreacionistických bludů nebo skutečnost, že homosexuální část populace uspořádá v hlavním městě vlastní festival. Následně zdůrazňuje, že i kdyby něco podobného učinili heterosexuální lidé, měl by s tím stejný problém, jelikož se mu nelíbí záštita zmíněného festivalu primátorem Svobodou. Evidentně v tomto ohledu Hájkovi nerozumím a marně se ptám, kde je problém? Právo na vlastní život, disponování vlastní osobou a tělem, stejně tak nakládání se soukromým majetkem a svobodné vyjadřování názoru jsou nedílnou součástí liberální společnosti. Co jiného pak činí pořadatelé a účastníci Prague Pride, Sázavafestu nebo Oktoberfestu? Jasně, v prvním případě propagují homosexualitu, která ničí duši, v následujícím imperiální živly a jejich hudbu, posledně zmíněný festival bezostyšně a pyšně oslavuje alkoholismus. Jiné vysvětlení Hajkových pohledů mě vážně nenapadá.

Ty skutečně klenoty však teprve čekají. To, že je Hájek popíračem evoluce, je dobře známou skutečností, proto nemůže překvapit, že se nestydí zmiňovat papeže stran homosexuality a (použít tohoto zločince jako podporu svých "argumentů"):

Jak říká papež v jednom rozhovoru - homosexualita je choroba. Ale je to choroba duše. Já se s ním hluboce ztotožňuji. Každý gay je vystaven strašlivému nebezpečí, co se stane s jeho duší...

O něco dále je to ještě tragičtější:


Podceňujete vliv prostředí, ten je strašně důležitý. Homosexualitu praktikuje i obrovská spousta heterosexuálů...Nemáte v přírodě případ, že by spolu vychovávali potomka stejnopohlavní jedinci...
 Nuže, nejprve Hájek trvá na tom, aby bylo jasné, co které pojmy znamenají, na straně druhé zaměňuje homosexualitu za homosexuální praktiky, alespoň tak jeho poznámky chápu. Tvrdit, že heterosexuální jedinec praktikuje homosexualitu, je přinejmenším projevem neporozumění základním aspektům sexuality a sexuálního chování. Silácké tvrzení o tom, že v přírodě nenajdeme stejnopohlavní páry vychovávající potomstvo, je znovu ničím nepodloženým blábolením. Labuť Cygnus atratus proslulá tím, že zhruba čtvrtina její populace žije v homosexuálních svazcích a vychovává takto své potomky. Byť by šlo jen o jediný případ, stačil by k vyvrácení Hájkova tvrzení, ale tento příklad není zdaleka jediným. Možná rizika, na která zřejmě Hájek naráží ohledně "nezdravé" výchovy dětí v případě homosexuálních párů, si opět vytahuje z rukávu, jelikož nic takového, jako získaná sexuální orientace coby vliv společnosti, není zdokumentována. Sexuální orientace je s největší pravděpodobností podmíněná geneticky a dle všeho rovněž končí prenatálním vývojem (perinatální a postnatální část ontogeneze tak na sexuální orientaci nemá vliv). K tomu připočtěme tvrzení o duši (a předpoklad něčeho takového) a máme tu dokonalého tmáře, pomatence a nesoudného člověka ignorujícího fakta, netrápícího se podloženou argumentací a snažícího se působit deviantně. Hájek se tak řadí k teistům, konspiračním teoretikům, postmoderním relativistům a tím pádem k Václavu Klausovi parádně sedí. Slovníkové heslo ´diletant´ by tak mohlo být doprovázeno jeho fotkou, ale takovou poctu si Hájek konec konců nezaslouží. Škoda, že si Radim uzel netroufl místo ´hrubě neinformovaného´ použít původně podmíněné  tvrzení o tom, že je Hájek (vysloveně) hloupý. Buď jak buď, co Hájkova pozice, jakožto ředitele tiskového odboru prezidenta, vypovídá o Klausovi samotném, je dávno mimo diskusi.


(h/t: Parlamentní listy)

Žádné komentáře:

Okomentovat