pondělí 20. ledna 2014

Výběrové kurzy


Zanedbání pravidelného shrnutí uplynulého roku jsem stále ještě nenapravil, ale brzy se k tomu nejlepšímu, co dle mého přinesl rok 2013 jistě dostanu. Je však příhodnější, abych první letošní příspěvek začal něčím vskutku pozitivním a dle všeho tomu tak skutečně je. Protože k povinnostem studentů doktorského studijního programu filozofie na KFI FF patří mimo jiné i výuka výběrových kurzů, vypsal jsem po patřičných konzultacích s povolanými osobami pro letní semestr hned dva kurzy. Z mého pohledu milou povinnost budu naplňovat v kurzu "Postmoderní filozofie na pozadí díla Michela Foucaulta" a "Vybrané kapitoly z filozofie biologie I". Mimo jiné jsem od zveřejnění obou kurzů ve STAGu dostal několik dotazů stran jejich obsahu, protože anotace u kurzů stále absentují, napravuji tak do určité míry zmíněný nedostatek touto cestou.


Ti, kteří mě znají, tak přesně vědí, že první je mimo jiné guilty pleasure vzhledem k mé studijní minulosti, protože Foucaultovu dílu jsem se věnoval několik let, čistě soukromě v tom pokračuji nadále a zároveň jej považuji za snad jediného francouzského postmoderního filozofa, kterému se má smysl věnovat i nadále; pořadí důvodů vypsání kurzu nechť si seřadí každý dle svého uvážení. Název kurzu může trochu zavádět, ale jakmile se podíváte na syllabus kurzu, snadno zjistíte, že se budu věnovat i dalším autorům jako je Roland Barthes, Jacques Derrida nebo Gilles Deleuze. Zátěž ale bude na Foucaultovi a to včetně posledních dvou publikovaných kurzů - La société punitive a Du gouvernement des vivants, které se mi podařilo v závěru roku opatřit v originále a nyní je poctivě studuji. Kromě toho vloni vyšel zdárný A Companion to Foucault, další dosud neuveřejněné texty se na letošek chystají, díky milým kontaktům z Berkeley jsem se dostal i k některým méně známým zdrojům, takže kurz by měl být co nejaktuálnější. I přes se velmi vřelý vztah k Michelovi Foucaultovi se snažím jeho dílo traktovat hodně kriticky, ale stále spravedlivě, takže na své si mohou přijít jak sympatizanti, tak odpůrci.

Filozofie biologie představuje aktuálně hlavní předmět mého studijního zájmu a druhý kurz slouží jako základní úvod do problematiky. Neustále mě překvapuje, jak málo je tento filozofický obor reflektován v českém prostředí, přijde mi poněkud zanedbaný a díky zmíněnému kurzu se snad podaří dostat jej více na světlo. Syllabus kurzu je nastaven tak, aby respektoval především tradiční témata, pokud ale půjde vše dobře a ohlasy budou pozitivní, rád bych pro zimní semestr příští roku navázal pokračováním, v němž by více prostoru dostala témata nejaktuálnější. Stejně jako u předchozího kurzu, i v případě filozofie biologie byla úroda více než hojná, a tak budu vycházet např. z posledních "skript" Peter Godfrey-Smithe Philosophy of Biology, zdařilého průvodce editovaného Michaelem Rusem The Cambridge Encyclopedia of Darwin and Evolutionary Thought a dalších. Myslím, že je na co se těšit.

Oba kurzy jsou určeny všem zájemcům, takže se zapisujte, budu velmi rád, pokud se sejde co nejhonější účast. Zápis začíná už zítra, takže neváhejte.:-) Dovolím si jen upozornit, že v případě filozofie biologie jsou texty výhradně v angličtině (snad kromě jednoho :-) ), to samé se týká i kurzu o Michelu Foucaultovi; franštinářům pak v případě zájmu rád poskytnu zdroje v originále, ale číst texty v originále není z pochopitelných důvodů nutnou podmínkou, vystačíme si s angličtinou a občas i s naším rodným jazykem.

V sumě: po více jak šesti letech výuky a práce se studenty končí delší pauza a já se budu moci vrátit k tomu, co mě opravdu hodně baví, tj. k výuce. Na všechny z vás, kdo se rozhodnete na jeden či oba kurzy zapsat, se velice těším! Wish us luck.

PS: Pokud by vyvstaly některé další dotazy, tak se na mě neváhejte obrátit prostřednictvím emailu, milerád zodpovím jakékoliv dotazy.

Edit: 21. 1. 2014, 21:35 - Anotace obou kurzů už jsou, alespoň rámcově, dostupné i ve STAGu

Žádné komentáře:

Okomentovat