neděle 26. ledna 2014

Ceremonie, theatre, et politique au XVIIe siècle


Nečekal jsem, že uveřejnění překladu Titres et travaux (viz zde) vyvolá takový ohlas a celou řadu žádostí o jeho sdílení. Příjemně mne to překvapilo a proto jsem se rozhodl dříve uveřejnit překlad jiného, ještě méně známého Foucaultova textu z roku 1972, který jsem měl původně připraven jako doplňující materiál pro kurz "Postmoderní filozofie na pozadí díla Michela Foucaulta". Nejedná se přímo o text, který byl určen k publikování, ale o shrnutí jednoho Foucaultova referátu, který přednesl na University of Minnesota a díky shrnutí Stephena Davidsona a vstřícnosti Stuarta Eldena je k nyní k dispozici. Důvod, proč jsem tento text zvolil, je dvojí:

  • krátký, ale velmi hutný text ukazuje, jak Michel Foucault postupoval od 70. let stran studia trestních mechanismů, politické moci a její institucionalizace
  • text krásně předznamenává nejen kurz La société punitive (Trestající společnost), ale zejména pak knihu Dohlížet a trestat; především pak jde ruku v ruce se slavným "případem Damiens" hned z kraje zmíněného díla
Jen doplním, že Michel Foucault se svým příspěvkem vystoupil u příležitosti výroční Konference o francouzské literatuře 17. století na půdě University of Minnesota 7. dubna 1972. Pokusil jsem se překlad vybavit pokud možno co nejobsáhlejšími poznámkami, protože, jak známo, Foucault se v mnoha ohledech příliš nemazal s poznámkovým aparátem, což bylo ještě umocněno skutečností, že Stephen Davidson "jen" Foucaultův příspěvek shrnul a doplnil jedinou poznámkou. Stejně jako v předchozím případě veškeré chyby a nepřesnosti v překladu jdou na moje triko.

A jen malá poznámka na okraj, jsem jen kousíček od 16 000 zobrazení tohoto blogu!

Foucault, Michel, "Ceremonie, divadlo a politika v 17. století", 1972, trans. Vladimír Vodička 2014 [PDF]

Žádné komentáře:

Okomentovat