čtvrtek 1. srpna 2013

Popírání historie

Dnes a další dva dny budou mít v Texasu veselo, u příležitosti THSC Southwest Convention & Family Conference tam totiž míří Ken Ham, magor, co tvrdí, že dinosauři a lidé žili společně, naše planeta je mladší než 7000 let a čelní propagátor kreacionismu mladé Země, který vydává za vědecký přístup. Mimo jiné Billu Maherovi položil kdysi zákeřnou otázku "Are you a god?", kterou považoval jejich diskusi za vyřešenou (sic).

PZ Myers se ke zmiňovanému setkání vyjádřil včera a velmi pěkně v něm odstřelil (dalšího doktora) Davida Shormanna, jehož vyjádření k protestní akci Houstonských ateistů je poměrně zběsilé. Mimo jiné v něm odkazuje a píše:
Only a fool would say Christians are anti-science. One of God’s first commands to Christians in Genesis 1:26-28 was to think scientifically.
Ať jsem hledal, jak jsem hledal, Shormannův výklad příslušné pasáže je prostě hodně obskurantní, zřejmě exegezi posouvá o pěkných pár mil dále a extenzivní výklady nabývají zcela nových možností. Sáhl jsem dokonce i po svém exempláři notně opoznámkované Bible svaté, ale vše hovoří proto, že Shormannův výklad je výsledkem jeho rozjímání nad kávovou sedlinou. Posuďte odkazovanou pasáž "vědeckého smýšlení" sami:

26 Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,
k obrazu Božímu stvořil jej:
jako muže a ženu stvořil je.
28 A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“ (http://www.bible21.cz/online)
Respektive:
26 Then God said, “Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.”
27 So God created man in his own image,
in the image of God he created him;
male and female he created them.
28 And God blessed them. And God said to them, “Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth.” (http://biblia.com/bible/esv/Ge1.26-28)
 Původně jsem chtěl napsat, že tady něco nesedí, ale ono tady nesedí nic a ani nemůže. Kdokoliv, kdo se pokouší popírat kvanta evidencí, je prostě nebezpečný jak sobě, tak především svému okolí. Míra může být různá. Myers si elegantně s Shormannem vytírá a to pěkně do sucha.

(h/t: PZ Myers)

Žádné komentáře:

Okomentovat