pátek 17. srpna 2012

Lhaní u svatého Josefa

Letošní Prague Pride je v plném proudu, zúčastnění se baví a hrdě dávají všem na srozuměnou to, co by ještě před pár desetiletími bylo více než problematické. V USA byla homosexualita vyřazena z klasifikace nemocí roku 1973, Světová zdravotnická organizace ji do revidovaného vydání Mezinárodní klasifikace nemocí již nezařadila až roku 1992. Prague Pride je výsledkem rozšiřování, fungování a úspěšnosti liberalizace společnosti a individuálních osobních práv a svobod. Jeden by řekl, že takovou samozřejmost snad není třeba připomínat. Osobně jsem čas od času konfrontován s tvrzeními, která jdou ostře proti svobodným projevům sexuality, vyhraněně tvrdí, že jedinou přirozenou sexualitou je heterosexualita a homosexualita a bisexualita jsou neslušné, proti přírodě, zvrácené, nenormální a nevím, co všechno ještě. Mohu ještě přimhouřit oči nad takovými náhledy pubertálních teenagerů, kteří zpravidla mohou mít se svou hormonální bouří starostí nad hlavu a je pro ně těžké přijmout, že objekty jejich masturbačních představ hrají  na jiném hřišti. V takovém případě zopakuji, vysvětlím, předložím důkazy popírající jejich tvrzení. V případě vysokoškolsky vzdělaného jedince, občana demokratické společnosti, který je veřejně činný a hlásá obdobné nesmysly, se nabízí více možností. Postup uplatnitelný u studentů zjevně padá, proto je možné přistoupit k rozboru dílčích blábolů, upozornit na pomatenost a jistou míru nebezpečí takového blouznění, a nebo se manicky všemu vysmát a přidat štiplavou dehonestaci. Poslední mentální výron Michala Semína, člena Institutu sv. Josefa a předsedy Akce D. O. S. T. si zjevně zaslouží kombinaci všech tří možností.

"Lesk a bída homosexualismu" je snůškou pitomostí neobtěžujících se opírat o fakta, potírajících svobodu lidské sexuality a projevující elementární zabedněnost stran sexuality vůbec. V první části svého příspěvku se Semín postupně vyznává (!) z toho, že homosexualita je životní styl, sexualita ve svých projevech je plná chlípnosti a perverzity (je snad zastáncem vanilla sexu?), Prague Pride je zaštítěna primátorem Svobodou, podporuje ji firma Primeros a velvyslanectví USA, Nizozemí a Izraele. Dále tvrdí, že Barack Obama se svou administrativou jsou levičáčtí kulturní imperialisté. Pozastaví se u možnosti sňatku se sebou samým v Nizozemsku, zarazí ho podpora Jeho Excelence Levyho, aby si zafabuloval, že Prague Pride přispěje k šíření venerických chorob a podivil se, že Česká televize coby veřejnoprávní médium je hlavním mediálním partnerem projektu, který využívá práva na svobodu projevu. Tuto část ukončí spekulativním myšlenkovým zkratem, že menšiny, které nemají přístup k pornografickým kanálům, budou přenosy České televize z Prague Pride je sledovat jako placebo.
Homosexualita je jedna z možných sexuálních orientací a skutečnost, že její projevy mohou nabývat různých poloh (hehe) je srovnatelná s heterosexualitou. Samozřejmě, že není antropinem a vyskytuje se i u non-human animals. S homosexuální orientací se jedinec rodí a má naprosto stejná práva a svobody jako heterosexuální většina. Smutná skutečnost, že někteří nedouci tento stav dogmaticky odmítají, na ní vůbec nic nezmění. S tím je spojena i skutečnost, že posuzovat, co je chlípné a perverzní, je výhradně záležitostí osob (dobrovolně se) účastnících sexuálních aktivit ať už jde o zmiňovaný vanilla sex, pissing, fisting, bondage nebo jiné preference a záliby. Fakt, že primátor Svoboda Prague Pride opakovaně podporuje, je celkem logickým důsledkem jeho politického profilu a je zcela v souladu s demokratickou společností. Stran účasti firmy Primeros je Semínovo spílání opakovaně mimo. Je to, jako kdyby chtěl kritizovat firmy Blizzard, EA nebo THC za to, že se účastní veletrhu počítačových her E3 a firmy jako Sony, Dell nebo Microsoft je podporují a utěšeně jim porostou zisky. Jeho Excelence Levy s největší pravděpodobností o báchorce o Sodomě a Gomoře slyšel a četl ji. Semín možná chce, abychom se začali bát vodníků, čertů nebo draků. S poznámkou o Obamově administrativě si tak nějak nevím rady nebo spíše nechci, protože spojení levičácký kulturní imperialismus je pro mě naprosto neuchopitelným a tudíž nechápu, co jím myslel chtěl říci. Zbytek odstavce je prachsprosté věštění z anu sv. Josefa, prostřednictvím něhož Semín evidentně penetroval mysli menšin bez přístupu k pornografickým kanálům.
Dále však Semín zvážní a varuje, pročež si dovolím odcitovat:
Politické a mediální zázemí poskytnuté této akci je důkazem toho, že zde nejde o pouhý mejdan osob s proti přirozeným sexuálním apetitem.
Závidí snad Semín, že se mejdanu neúčastní? Proti přirozený sexuální apetit? Další projev chytrolínství, který aspiruje na určování toho, co se lidem při sexu má a nemá líbit, co je a co není přirozené. Následně se pokouší vysvětlit, proč se Prague Pride tolik bojí. Bojí se evidentně proto, že v rámci homosexuálních skupin údajně existuje jakási šedá zóna, jejímiž členy jsou, na rozdíl od "řadových homosexuálů", homosexualisté. Semín se zde odvolává na taky profesora Václava Klause, který tento neologismus zavedl zřejmě ve volných chvílích orgastické mentální samohany nad vlastním egem. Homosexualista je tak dle všeho jedinec, který homosexuálem "často vůbec není". Koho tento termín označuje tedy označuje? Budete se divit, protože je to každý, kdo homosexuály v jejich aktivitách, comming-outu a svobodných projevech sexuální orientace podporuje a sympatizuje s nimi. Delší citace:
Homosexualismus je součástí politického projektu, kterým kulturní a společenská levice nahradila neúspěšné dílo klasického marxismu, až příliš soustředěného na sociální transformaci prováděnou hospodářskými prostředky. Do tohoto neomarxistického projektu patří vedle podpory “gay agendy” i selektivní podpora jiných menšin, multikulturalismus, ideologie genderu či environmentalismus, bojující za práva zvířat a omezení populačního růstu. Proto v Pochodu homosexuální hrdosti opět uvidíme aktivisty Antify, ProAltu, Strany zelených a podobných extremistických uskupení.
Semín do všeho vloží ještě konstatování, že sexualita je natolik soukromou záležitostí, že není důvod být hrdý, naopak. Kromě toho, že se opírá anekdotickou zkušenost homosexuálních lidí, které zná, a kteří s Prague Pride nesouhlasí, zároveň implicitně tvrdí, že by se člověk měl za svou sexualitu stydět nebo alespoň ji skrývat a tajit. Já si naopak vlastní sexualitu a preference užívám. Ať už se jedná o onanii nebo sexualitu takříkajíc sdílenou, nevidím sebemenší důvod, proč bych se měl stydět, resp. neměl být hrdý na stavy a zkušenosti, které sexualita přináší. Sexualita je přirozenou součástí každého z nás a hrdost či pýcha vyplývající ze schopnosti přinášet slast sexuálnímu partnerovi nebo partnerce je parádním stavem. 
Exkrement o politickém projektu nahrazujícím klasický marxismus nestojí vůbec za pozornost, byť multikulturalismus, teorie genderu a enviromentalismus a další mohou nabývat nebezpečných, ideologických linií. Je příznačné, že Semín z ideologičnosti neobviní křesťanství, resp. katolicismus a tím pádem i sám sebe, protože je snadno doložitelným faktem, že pokud se něčím víra a náboženství opravdu vyznačuje, tak je to ideologičnost, dogmatismus a špiclování velkým neznámým po celý život. Nářky nad rozpadem tradiční rodiny z důvodu homosexuality (nebo snad homosexualismu?) jsou naprosto dezorientované a ignorují základní fakta. Každému liberálně smýšlejícímu jedinci musí být jasné, že nesmí existovat jakákoliv autorita, která by nařizovala, jestli, s kým, kdy a za jakých podmínek a okolností budu udržovat jakýkoliv společenský vztah, formální či neformální. Jímáme mě podezření, že Semín by nejradši bránil tradiční uspořádání vztahů mezi muži a ženami, které uchovávají nedemokratické, ortodoxní a fundamentální náboženské společnosti. Společnosti, v nichž je právě jiná než heterosexuální orientace postavena mimo zákon, sexuální menšiny jsou občany druhého řádu, ženy jsou kamenovány a polévány kyselinou kvůli nevěře, obřízka je brutální volnočasovou aktivitou, občanské výsady jsou zpřístupněny jen někomu a sex je zahnán do temného kouta reprodukce. Děkuji, nechci, zájemci mohou vyrazit směr Severní Korea. Naopak jsem rád, že přístup k odlišným společenským zdrojům, ať už se jedná o informace a vzdělání, zdravotní péči, ekonomicky nezávislou činnost, cestování nebo účast v rozličných klubech nebo společnostech není v rámci demokratické společnosti nutně podmíněna příslušností k určité sociální skupině. Michal Semín se naopak domnívá, že Bible a víra je univerzální, instantní "chicken-soup for soul" či KPZtka, kterou máme k dispozici, abychom zastavili perverzní, ideologickou a homosexualistickou společnost před úpadkem. Muhehehehe!
Aby toho nebylo málo, Akce D. O. S. T. v čele s Michelem Semínem, se tiskovou zprávou s titulkem "Obrana hrdosti normálních lidí" chystá zítra demonstrovat proti Prague Pride u příležitosti naplánovaného pochodů účastníků tohoto festivalu. V jistém, groteskním smyslu jsem pocítil uspokojení při pročtení kabinetu kuriozit účastníků, které se shromáždění Akce D. O. S. T. budou účastnit: anomálie nepocházející z opice Petr Hájek, černoprdelník Jiří Karas, domnělý homo sapines Radim Ucháč (jak jde dohromady s Hájkem?) a zdravici pošle i homofob Ladislav Jakl. Kde vůbec tito ustrašení členové Klubu nepřátel rozumu berou drzost zpochybňovat svobodu projevu, vědu a její důkazy to nevím. Semín ale bude každopádně v dobré společnosti.

h/t: Jiří Kučera

Edit: Václav Klaus na svém webu Semínův výplod linkuje.

Žádné komentáře:

Okomentovat