pátek 17. srpna 2012

5555 and more!

Ani jsem se nenadál a počet zobrazení mého blogu, který v poslední době zažívá takovou mikro-renesanci, dosáhl na pěkné, jubilejní číslo 5.555.


Proto jsem se všem čtenářům a čtenářkám rozhodl poděkovat, poplatně dnešnímu dni, vůbec prvním (!) sdíleným souborem. Jedná se o text Alexandera Hamiltona z 28. května 1788. Známější je jako Federalista č. 78.:
Naproti tomu soudnictví mečem ani měšcem nevládne, neovládá sílu ani bohatství společnosti a nemůže přijímat žádná účinná rozhodnutí. Můžeme popravdě říci, že nemá sílu ani vůli, ale pouze úsudek, a je posléze nutně závislé na podpoře výkonné moci, aby jeho rozhodnutí vůbec nabyla účinnosti. 
Z tohoto prostého pohledu na věc vyplývají některé významné důsledky. Nesporně dokazuje, že soudnictví je ze všech tří složek moci neporovnatelně nejslabší, že nemůže nikdy úspěšně zaútočit na žádnou ze zbývajících dvou složek a že je zapotřebí všechna možná péče, aby se samo bylo schopno bránit jejich útokům. Rovněž dokazuje, že ačkoli se soudy mohou tu a tam dopustit individuálního útlaku, obecné svobody občanů nikdy ohrozit nemohou; alespoň tak dlouho, dokud soudnictví zůstane opravdu oddělené, neboť souhlasím, že "není žádné svobody, jestliže moc soudit není oddělena od moci zákonodárné a výkonné".
Alexander Hamilton, "Federalista č. 78", in Alexander Hamilton, John Jay, James Madison, Listy federalistů : soubor esejí psaných na podporu nové Ústavy předložené federálním Shromážděním 17. září 1787, trans. Svatava Raková (Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994), s. 414 - 419. [PDF]

Volba byla celkem snadná a já doufám, že si ji užijete, jelikož souvisí s tím, co se dnes stalo a děje v bývalém SSSR.
Děkuji všem a vzhůru do 11.110!;-)


Žádné komentáře:

Okomentovat